Integración de equipos periféricos de comunicación (Radio, GPRS, etc.), para enlaces a sistemas SCADA de CFE o Sistemas de monitoreo propios.